Aktuálně vyvěšené smlouvy

Číslo jednací Datum zveřejnění Název smlouvy Smluvní strana
SML000444OS
20.09.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Malá Morávka
Kategorie: Ostatní
Obec Malá Morávka
IČ: 00296201
SML000442OS
23.08.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Horní Město
IČ: 00296015
SML000720PD
15.08.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000439OS
15.08.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii ze dne 14.03.2007
Kategorie: Ostatní
Obec Dolní Moravice
IČ: 00295957
SML000438OS
19.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii ze dne 11.04.2008
Kategorie: Ostatní
SML000437OS
19.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a městem Břidličná o zajišťování výkonu působnsti podle zákona o obecní polici ze dne 15.08.2007
Kategorie: Ostatní
Město Břidličná
IČ: 00295906
SML000436OS
19.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní polici ze dne 14.10.2003
Kategorie: Ostatní
Obec Horní Město
IČ: 00296015
SML000435OS
19.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Jiříkov o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii ze dne 19.04.2005
Kategorie: Ostatní
Obec Jiříkov
IČ: 00296082
SML000423SD
14.07.2016 Dodatek č .1 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - dílčí část 3
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000422SD
13.07.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - dílčí část 2
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000421SD
13.07.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - dílčí část 1
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000420SD
13.07.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "parkoviště Hrádek"
Kategorie: Ostatní
SML000419SD
12.07.2016 Smlouva o dílo - Rekonstrukce lesní cesty Ke Kyselé II - Ke Školce - Spojka
Kategorie: Veřejné zakázky
BERKASTAV s.r.o.
IČ: 02657392
SML000434OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Tvrdkov o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Tvrdkov
IČ: 00576000
SML000433OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Stará Ves o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Stará Ves
IČ: 00575950
SML000432OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Malá Štáhle
IČ: 00575968
SML000431OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Jiříkov o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Jiříkov
IČ: 00296082
SML000430OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Dolní Moravice
IČ: 00295957
SML000429OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Tvrdkov o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní polici ze dne 11.07.2003
Kategorie: Ostatní
Obec Tvrdkov
IČ: 00576000
SML000428OS
12.07.2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí Stará Ves o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii ze dne 26.02.2009
Kategorie: Ostatní
Obec Stará Ves
IČ: 00575950
SML000024SS
11.07.2016 Směnná smlouva - parc.č.1083/5 a 1083/34, k.ú Stránské, obec Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000719PD
08.07.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov
IČ: 44741910
SML000418SD
04.07.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Oprava mostu Palackého u Městských služeb přes Podolský potok
Kategorie: Veřejné zakázky
KARETA s.r.o.
IČ: 62360213
SML000417SD
04.07.2016 Smlouva o dílo - zpracování pasportu místních komunikací na území města Rýmařov a části k.ú. Edrovice
Kategorie: Ostatní
DPA s.r.o.
IČ: 25436813
SML000718PD
04.07.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Kategorie: Poskytnuté dotace
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000416SD
30.06.2016 Smlouva o dílo - Oprava střechy ZUŠ Divadelní Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
PIPA Klempířství s.r.o.
IČ: 26829517
SML000415SD
30.06.2016 Smlouva o dílo - Technická infrastruktura Edrovice II
Kategorie: Veřejné zakázky
Projekce Máša s. r. o.
IČ: 26976421
SML000414SD
30.06.2016 Smlouva o dílo - Technická infrastruktura Edrovice II - plynofikace
Kategorie: Veřejné zakázky
Projekce Máša s. r. o.
IČ: 26976421
SML000083VB
30.06.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP - 12 - 8017667/VB/2 Rýmařov, p.č. 3237, Krejčí, přípojka NN
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000217NS
29.06.2016 Smlouva o nájmu pozemku - parc. č. 2801/1
Kategorie: Ostatní
SML000216NS
29.06.2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 18.12.2013 - parc. č. 40/1
Kategorie: Ostatní
SML000215NS
29.06.2016 Pachtovní smlouva - parc.č.1872/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000717PD
29.06.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemných bytů v obci ze dne 6.11.1997
Kategorie: Poskytnuté dotace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IČ: 69797111
SML000214NS
28.06.2016 Pachtovní smlouva - parc. č. 1872/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000213NS
28.06.2016 Smlouva o nájmu pozemku - parc. č. 45/1 a 81
Kategorie: Ostatní
SML000212NS
28.06.2016 Smlouva o nájmu pozemku - parc. č. 2080/5
Kategorie: Ostatní
SML000716PD
21.06.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000340KS
16.06.2016 Kupní smlouva - převod nemovitosti - 1/2 ideálního dílu pozemku parc. č. 3680/19, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000082VB
15.06.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8017094/VB/1 Rýmařov- parcela č. 2235/4
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000427OS
15.06.2016 Smlouva o poskytnutí finančního daru
Kategorie: Ostatní
UNILES, a.s.
IČ: 47307706
SML000425OS
13.06.2016 Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací
Kategorie: Ostatní
Telefónica Czech Republic, a.s.
IČ: 60193336
SML000424OS
09.06.2016 Smlouva číslo: Z_S14_12_8120054288 - o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000413SD
08.06.2016 Dodatek č. 1 - SML o dílo - ulice Hornoměstská a náměstí Svobody
Kategorie: Veřejné zakázky
KARETA s.r.o.
IČ: 62360213
SML000423OS
02.06.2016 Přeložení vodovodního řadu A1 na ulici Na Stráni, Rýmařov - parc. č. 2412 a 2375/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Ostatní
VaK Bruntál a.s.
IČ: 47675861
SML000412SD
31.05.2016 Dodatek č.2 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek - část č. 3 - Jamartice
Kategorie: Ostatní
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000339KS
31.05.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - parc. č. 2211/17, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000715PD
31.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Ostatní
SML000411SD
27.05.2016 Autorský dozor na stavbě " komunikace Hrádek"
Kategorie: Ostatní
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
IČ: 25849280
SML000422OS
26.05.2016 Dohoda o stanovení individuálních cen
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000338KS
24.05.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - parc. č. 1191/1
Kategorie: Převody majetku
SML000714PD
24.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Western Arts CLUB ČR o.s.
IČ: 26679353
SML000713PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní umělecká škola Rýmařov Čapkova 6 příspěvková organizace
IČ: 00852481
SML000712PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní umělecká škola Rýmařov Čapkova 6 příspěvková organizace
IČ: 00852481
SML000711PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000710PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000709PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000708PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvkovánorganizace
IČ: 00601331
SML000707PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Místní organizace SPMP ČR Rýmařov
IČ: 75108305
SML000706PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000705PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000704PD
23.05.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova ze dne 10.02.2016
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní škola Rýmařov, Š
IČ: 60802561
SML000703PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní škola Rýmařov, Š
IČ: 60802561
SML000702PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Občanské sdružení Svět Marie Kodovské
IČ: 22668080
SML000701PD
23.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000410SD
20.05.2016 Smlouva o dílo na stavbu "parkoviště Hrádek"
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000036DS
19.05.2016 Darovací smlouva - parc. č. 1083/12, 165/1, 1083/16, 144, k.ú. Stránské
Kategorie: Převody majetku
Občanské sdružení Stránské
IČ: 27007502
SML000409SD
18.05.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov - dílčí část č. 4 cyklostezka, Janovice
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000700PD
18.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Sbor dobrovolných hasičů Rýmařov
IČ: 44741910
SML000699PD
18.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
EUROTOPIA Opava o.p.s.
IČ: 25852345
SML000421OS
16.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Obec Ryžoviště
IČ: 00296325
SML000211NS
13.05.2016 Smlouva o nájmu pozemku - parc.č.139/2
Kategorie: Převody majetku
SML000408SD
11.05.2016 Stavba - ulice Hornoměstská a náměstí Svobody
Kategorie: Veřejné zakázky
KARETA s.r.o.
IČ: 62360213
SML000407SD
11.05.2016 Oprava mostu Palackého u Městských služeb přes Podolský potok
Kategorie: Veřejné zakázky
KARETA s.r.o.
IČ: 62360213
SML000337KS
11.05.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitostí- parc. č. 3010/1,3014/2,3014/3
Kategorie: Převody majetku
SML000081VB
11.05.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8010184/VB/01
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000406SD
11.05.2016 Dodatek č. 1 - Projektová dokumentace - regenerace ulice Jungmanová
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000420OS
11.05.2016 Provedení a vypracování hlavních mostních prohlídek včetně mostních listů mostů v Rýmařově a okolí
Kategorie: Ostatní
SML000698PD
11.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000697PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Slezská diakonie
IČ: 65468562
SML000696PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Slezská diakonie
IČ: 65468562
SML000695PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Slezská diakonie
IČ: 65468562
SML000694PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000693PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Slezská diakonie
IČ: 65468562
SML000692PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Slezská diakonie
IČ: 65468562
SML000691PD
10.05.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000336KS
04.05.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitostí - prac.č.1546, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000335KS
04.05.2016 Pachtovní smlouva - k.ú. Rýmařov, parc.č. 462/1 a 462/2
Kategorie: Převody majetku
SML000419OS
04.05.2016 Smlouva o zprostředkování vystoupení skupiny OLYMPIC
Kategorie: Ostatní
BEST I.A., a.s.
IČ: 00505579
SML000418OS
03.05.2016 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 7012037 - 09 uzavřené dne 21.1.2009
Kategorie: Ostatní
ARRIVA MORAVA a.s.
IČ: 25827405
SML000417OS
03.05.2016 Dodatek č. 3 smlouvy zhotovitele: 1/2013, na úpravu a ošetření zelených ploch
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000105SV
03.05.2016 Příloha č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob
Kategorie: Ostatní
EKO KOM a.s.
SML000690PD
02.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000689PD
02.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
IČ: 29235715
SML000405SD
02.05.2016 Oprava hlavního kříže na hřbitově v Rýmařově
Kategorie: Ostatní
SML000404SD
02.05.2016 Logo a logotyp města Rýmařova
Kategorie: Ostatní
SML000416OS
29.04.2016 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rýmařov a obcí Velká Štáhle o zajišťování výkonu přenesené působnost na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
SML000403SD
28.04.2016 Smlouva o dílo - Stavební úpravy ulice Lidická
Kategorie: Veřejné zakázky
BERKASTAV s.r.o.
IČ: 02657392
SML000334KS
25.04.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitostí - parc. č. 32, 33, 36
Kategorie: Převody majetku
SML000415OS
21.04.2016 Stavební úpravy ulice Hornoměstská a náměstí Svobody, Stavební úpravy ulice Lidická, Stavební úpravy parkoviště Hrádek
Kategorie: Ostatní
SML000414OS
21.04.2016 Novostavba sídla pro TEPLO Rýmařov s.r.o. - Příkazní smlouva na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Kategorie: Ostatní
SML000402SD
20.04.2016 Zpracování kompletní žádosti o dotaci k projektu Pěší komunikace v obci Ondřejov z IROP
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000413OS
20.04.2016 Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Kategorie: Ostatní
Město Břidličná
IČ: 00295906
SML000688PD
19.04.2016 Smlouva o podpoře vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení seniorů a občanů se zdravotím postižením
Kategorie: Poskytnuté dotace
Obec Jiříkov
IČ: 00296082
SML000687PD
19.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
IČ: 48806749
SML000686PD
19.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
IČ: 48806749
SML000685PD
19.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Místní organizace SPMP ČR Rýmařov
IČ: 75108305
SML000684PD
19.04.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje
IČ: 02253968
SML000401SD
18.04.2016 Novostavba sídla Teplo Rýmařov s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
IČ: 25391810
SML000333KS
18.04.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitostí - parc. č. 1447/1,1447/2,1448/1,1448/3, k.ú Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000332KS
18.04.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - parc.č.1467, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000400SD
18.04.2016 Projektová dokumentace - Pěší komunikace k průmyslové zóně Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000399SD
13.04.2016 Projektová dokumentace - Parkoviště náměstí Svobody 5
Kategorie: Veřejné zakázky
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000035DS
11.04.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
Ski klub RD Rýmařov
IČ: 27003272
SML000034DS
04.04.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000033DS
04.04.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000683PD
04.04.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní škola Rýmařov, Š
IČ: 60802561
SML000398SD
01.04.2016 Projektová dokumentace - Retenční nádrž Rýmařov na parcelách č. 1036/1, 3678/1, 3679/1, 3680/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000397SD
01.04.2016 Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - dílčí část 3: Obnova rybníku u školy - retenční nádrž, na parcelách č. 186 a 187 k.ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000396SD
01.04.2016 Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - dílčí část 2: Retenční nádrž Janušov na parcele č. 3028/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000682PD
30.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000395SD
29.03.2016 Smlouva o dílo - Územní plán Rýmařov - Změna č. 2
Kategorie: Veřejné zakázky
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o
IČ: 00562963
SML000412OS
29.03.2016 Dodatek č. 26 - Smlouvy o nájmu kanalizační infrastruktury Města Rýmařova z 10.5.1995
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000210NS
29.03.2016 Nájemní smlouva
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000411OS
23.03.2016 Smlouva o zřízení služebnosti - pozemek p.č. 2144/1 k.ú. Rýmařov - Komunikace a inženýrské sítě Rýmařov I-východ, kanalizace
Kategorie: Ostatní
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ: 70994234
SML000681PD
23.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000680PD
23.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000679PD
23.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000678PD
23.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Studio STA - multimediální agentura o.p.s.
IČ: 22888853
SML000677PD
21.03.2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 803 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 12.10.1998
Kategorie: Poskytnuté dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ: 66002222
SML000032DS
21.03.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000031DS
21.03.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SK Studio Sport a Zdraví
IČ: 26548917
SML000394SD
10.03.2016 Smlouva o dílo číslo 02/2016 - pěstební práce v lesních porostech
Kategorie: Ostatní
Spojené lesy s.r.o.
IČ: 47674156
SML000331KS
04.03.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti
Kategorie: Převody majetku
SML000209NS
04.03.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2012
Kategorie: Ostatní
SML000028DS
03.03.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000029DS
03.03.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000030DS
03.03.2016 Darovací smlouva
Kategorie: Ostatní
SML000676PD
03.03.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova ze dne 05.01.2015
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000675PD
03.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvkovánorganizace
IČ: 00601331
SML000674PD
02.03.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady
Kategorie: Poskytnuté dotace
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
IČ: 75082616
SML000673PD
02.03.2016 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady
Kategorie: Poskytnuté dotace
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
IČ: 75082616
SML000393SD
02.03.2016 Smlouva o dílo - návrh - Dokumentace pro provádění stavby - pozemní komunikace ul. Na Stráni
Kategorie: Ostatní
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000672PD
01.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
TTV Sport Group s.r.o.
IČ: 02429802
SML000392SD
29.02.2016 Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cylostezek, Rýmařov - dílčí část č. 3: cyklostezka, Jamartice
Kategorie: Poskytnuté dotace
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000391SD
29.02.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - vyčištění rybníku - vodní nádrže Jamartice, p.č. 352/4, k. ú. Jamartice
Kategorie: Ostatní
DRAPLSTAV GROUP s.r.o.
IČ: 01492853
SML000409OS
29.02.2016 Smlouva o zřízení služebnosti - p.č. 2144/1, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Ostatní
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ: 70994234
SML000671PD
25.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Místní organizace SPMP ČR Rýmařov
IČ: 75108305
SML000670PD
25.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000390SD
24.02.2016 Projektová dokumentace - cyklostezka Edrovice - Janovice u Rýmařova, k.ú Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000669PD
23.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Ski klub RD Rýmařov
IČ: 27003272
SML000668PD
23.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Ski klub RD Rýmařov
IČ: 27003272
SML000667PD
23.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SK Studio Sport a Zdraví
IČ: 26548917
SML000408OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru koupě pošty, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000407OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru financování akcí 2012 - 2013, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000406OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru 1 máje 5, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000405OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru 1 máje 1,3, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000404OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru Čapkova 8,10, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000403OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru Divadelní 4,6,8, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000402OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru J. Sedláka 20,22,24, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000401OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru J. Sedláka 26,28, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000400OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru nám. Svobody 1,3, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000399OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru Sokolovská 38,40, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000398OS
23.02.2016 KB Smlouva o úvěru Sokolovská 42,44, Dodatek 1
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000666PD
22.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Sportovní klub Slovan Rýmařov o.s.
IČ: 22669001
SML000665PD
22.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000664PD
22.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000208NS
22.02.2016 Pachtovní smlouva - parc. č. 1316/1, výměra 3 175 m2, katastrální území - Rýmařov,1051
Kategorie: Ostatní
SML000656PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000655PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000660PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000658PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000657PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000654PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000653PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000652PD
17.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000663PD
16.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000662PD
16.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní škola Rýmařov, Š
IČ: 60802561
SML000661PD
16.02.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova ze dne 20.11.2015 č.j. SML 000 628 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
Spolek přátel ZUŠ Rýmařov
IČ: 04283350
SML000659PD
16.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000651PD
16.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
Český rybářský svaz Rýmařov
IČ: 18050395
SML000389SD
16.02.2016 Dodatek č. 1 - SML o dílo - Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov - dílčí část č.1: chodník, ulice Opavská
Kategorie: Veřejné zakázky
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000330KS
05.02.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti
Kategorie: Převody majetku
SML000207NS
04.02.2016 Smlouva o nájmu vývěsní skříňky
Kategorie: Ostatní
SML000206NS
04.02.2016 Smlouva o nájmu vývěsní skříňky
Kategorie: Ostatní
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvkovánorganizace
IČ: 00601331
SML000205NS
04.02.2016 Smlouva o nájmu vývěsní skříňky
Kategorie: Ostatní
Podhorská nemocnice a.s.
IČ: 47668989
SML000027DS
03.02.2016 Darovací smlouva č. BR/7/j/2015/HH
Kategorie: Převody majetku
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000650PD
02.02.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000329KS
02.02.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti
Kategorie: Převody majetku
SML000328KS
02.02.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti
Kategorie: Převody majetku
SML000026DS
02.02.2016 Darovací smlouva č. DS-BR-179-14-Vym
Kategorie: Převody majetku
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ: 65993390
SML000025DS
02.02.2016 Darovací smlouva č. DS-BR-178-14-Vym
Kategorie: Převody majetku
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ: 65993390
SML000327KS
27.01.2016 Kupní smlouva o prodeji automobilu
Kategorie: Převody majetku
SML000649PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2011 - 3840 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000648PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí Dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2011 - 3839 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000647PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2011 - 3838 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000646PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí Dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2011 - 3837 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000645PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2011 - 3836 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000644PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2010 - 6883 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000642PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2010 - 6881 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000643PD
20.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2010 - 6882 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000633PD
19.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí DOTACE na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace bytových domů číslo 2010 - 6880 - AP
Kategorie: Poskytnuté dotace
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČ: 44848943
SML000397OS
15.01.2016 Smlouva o překládce vedení veřejné komunikační sítě - Edrovice
Kategorie: Ostatní
České Radiokomunikace a.s
IČ: 24738875
SML000080VB
15.01.2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BR/51/d/2014/JJ
Kategorie: Ostatní
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000388SD
15.01.2016 Smlouva o dílo - dodatek č. 1 - SPECO CONTROL s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky
SPECO CONTROL s.r.o.
IČ: 44018185
SML000387SD
15.01.2016 Smlouva o dílo - Stavba sídla pro Teplo Rýmařov s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000079VB
15.01.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV - 12 - 8010030/VB/2
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000326KS
15.01.2016 Smlouva o koupi nemovité věci
Kategorie: Převody majetku
SML000631PD
14.01.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000386SD
14.01.2016 Smlouva o dílo - vyčištění rybníku - vodní nádrže Jamartice, p.č. 352/4, k. ú. Jamartice
Kategorie: Veřejné zakázky
DRAPLSTAV GROUP s.r.o.
IČ: 01492853
SML000024DS
13.01.2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/7/i/2015/HH
Kategorie: Ostatní
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000385SD
11.01.2016 Projektová dokumentace - Revitalizace Mudlového potoka I.etapa - revitalizace potoka
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000384SD
11.01.2016 Smlouva o dílo - ČOV - SPECO CONTROL s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky
SPECO CONTROL s.r.o.
IČ: 44018185
SML000383SD
11.01.2016 Smlouva o dílo - Hydrospol. s.r.o. - Stavební úpravy Školního náměstí v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
HYDROSPOL, spol. s r.o.
IČ: 43960219
SML000396OS
11.01.2016 Dodatek č. 11 Smlouvy o provádění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000395OS
11.01.2016 Dodatek č. 4 Smlouvy č. 1/2012 o provozování veřejného osvětlení ve městě Rýmařov a jeho místních částí
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000394OS
11.01.2016 Dodatek č. 4 - o správě veřejného pohřebiště ze dne 16.1.2012
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000204NS
11.01.2016 Dodatek č. 25 - smlouva o nájmu kanalizační infrastruktury Města Rýmařov z 10.5.1995
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000393OS
11.01.2016 Veřejnoprávní smlouva č. 1/15 o provedení stavby
Kategorie: Ostatní
Obec Tvrdkov
IČ: 00576000
SML000325KS
07.01.2016 Kupní smlouva o převodu nemovitosti
Kategorie: Převody majetku
SML000324KS
06.01.2016 Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Kategorie: Ostatní
SML000382SD
06.01.2016 Demolice budovy č.p. 468 na stavební parcele č. 627 v k. ú Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000323KS
06.01.2016 Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Kategorie: Ostatní
SML000203NS
06.01.2016 Dodatek č. 13 k Nájemní smlouvě ze dne 1.10.2005
Kategorie: Ostatní
Podhorská nemocnice a.s.
IČ: 47668989
SML000392OS
06.01.2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. IV - 12 - 8011617/1
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000322KS
05.01.2016 Smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouva o právu provést stavbu
Kategorie: Ostatní
SML000077VB
04.01.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV - 12 - 8010511/VB/2
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000076VB
04.01.2016 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Kategorie: Ostatní
RWE GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567
SML000381SD
04.01.2016 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace - pěší komunikace v obci Ondřejov
Kategorie: Veřejné zakázky
STUDIO - D Opava s.r.o.
IČ: 26833115
SML000391OS
04.01.2016 Smlouva o přenechání věci a následném darování
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000104SV
04.01.2016 Smlouva o výpůčce a následném darování
Kategorie: Ostatní
SML000630PD
18.12.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30.06.2015 č. j. SML 000 615 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000202NS
18.12.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1317/1, k. ú. Rýmařov, výměra 9671 m2
Kategorie: Ostatní
SML000201NS
18.12.2015 Smlouva o nájmu + Dodatek č. 1
Kategorie: Ostatní
Koordinátor ODIS s.r.o.
IČ: 64613895
SML000200NS
18.12.2015 Smlouva o nájmu nebytových prostor + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2
Kategorie: Ostatní
Úřad práce ČR
IČ: 72496991
SML000199NS
18.12.2015 Nájemní smlouva - pronájem movitých věcí a vybavení nebytových prostor + Dodatek č. 1 + Dodatek č.2
Kategorie: Ostatní
Úřad práce ČR
IČ: 72496991
SML000380SD
18.12.2015 Projektová dokumentace - Revitalizace Mudlového potoka I. etapa - revitalizace potoka" v k.ú. Rýmařov a k.ú. Janušov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000198NS
18.12.2015 Dodatek č. 30 k nájemní smlouvě ze dne 12.8.1998
Kategorie: Ostatní
Spojené lesy s.r.o.
IČ: 47674156
SML000197NS
18.12.2015 Dodatek č. 29 k nájemní smlouvě ze dne 12.8.1998
Kategorie: Ostatní
Spojené lesy s.r.o.
IČ: 47674156
SML000321KS
16.12.2015 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - parc. č. 2294/4 - zahrada, o výměře 773 m2
Kategorie: Ostatní
SML000320KS
16.12.2015 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - pozemek parc. č. 2294/7 - zahrada, o výměře 666 m2
Kategorie: Ostatní
SML000390OS
14.12.2015 Smlouva o právu provést stavbu č. BR/18/r/2015/JJ
Kategorie: Ostatní
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000379SD
11.12.2015 SML o dílo - Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov - ulice Opavská
Kategorie: Veřejné zakázky
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000196NS
07.12.2015 Smlouva o nájmu
Kategorie: Ostatní
AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o.
IČ: 29385253
SML000629PD
07.12.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 03.07.2015 č. j. SML 000 614 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
KRATEGUS spol. s r.o.
IČ: 25383639
SML000378SD
03.12.2015 SML o dílo - projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov - dílčí část č. 4, cyklostezka, Janovice, v k. ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000377SD
03.12.2015 SML o dílo - projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek Rýmařov - dílčí část č. 3: cyklostezka, Jamartice, v k.ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Lesprojekt Krnov s. r. o.
IČ: 47976250
SML000389OS
01.12.2015 SML na realizaci služeb - zajištění zimní pohotovosti a zimní údržby v období r. 2015/2016
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000628PD
01.12.2015 Dotace 175.400,- Kč - Spolek přátel ZUŠ Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
Spolek přátel ZUŠ Rýmařov
IČ: 04283350
SML000195NS
01.12.2015 Smlouva o nájmu vývěsní skříňky
Kategorie: Ostatní
SML000388OS
26.11.2015 Dodatek č. 5 ke SML o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy
Kategorie: Ostatní
SML000194NS
25.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1316/1, katastrální území Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000627PD
25.11.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov ze dne 11.02.2015 č.j. SML 000 550 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000626PD
25.11.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov ze dne 11.05.2015 č. SML 000 593 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000041ZL
23.11.2015 Dodatek č.1 k zřizovací listině - SVČ Rýmařov, p.o.
Kategorie: Ostatní
SML000376SD
19.11.2015 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ
Kategorie: Veřejné zakázky
KARETA s.r.o.
IČ: 62360213
SML000625PD
18.11.2015 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Kategorie: Poskytnuté dotace
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000023DS
12.11.2015 Darovací smlouva - mobilní zástěna
Kategorie: Převody majetku
Moravskoslezský kraj
IČ: 70890692
SML000319KS
11.11.2015 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - parc. č. 2172/10 - ostatní plocha, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000075VB
11.11.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV - 12 - 8001577/1 " Rýmařov, STYROTRADE, a.s., smyčka kabelu VN, RVN"
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000193NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1316/1 a 1317/1, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000192NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1316/1 a 1317/1, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000191NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc.č. 1316/1 a 1317/1, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000190NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc.č. 1316/1 a 1317/1, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
Společenství vlastníků jednotek pro dům Opavská 818/39
IČ: 02222116
SML000189NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1872/1, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000188NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1493 a 1494, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000187NS
11.11.2015 Pachtovní smlouva - parc. č. 1493, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000317KS
09.11.2015 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - pozemek parc. č. 311/1 - trvalý travní porost
Kategorie: Převody majetku
SML000318KS
09.11.2015 Kupní smlouvu o převodu nemovitosti - pozemek parc. č. 1083/22 - ostatní plocha / ostatní komunikace
Kategorie: Převody majetku
SML000624PD
03.11.2015 Dotace 288.000,- Kč - příspěvek na dofinancování nákupu nového užitkového vozidla
Kategorie: Poskytnuté dotace
Ski Klub RD Rýmařov
IČ: 27003272
SML000621PD
03.11.2015 Dotace 30 000,- Kč na opravu budovy fary.
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000622PD
03.11.2015 Dotace 10 000,- Kč na činnost šachového oddílu.
Kategorie: Poskytnuté dotace
Tělovýchovná jednota JISKRA RÝMAŘOV
IČ: 14613085
SML000623PD
03.11.2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 06.05.2015 č.j. SML 000595 PD
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní umělecká škola Rýmařov Čapkova 6 příspěvková organizace
IČ: 00852481
SML000023SS
02.11.2015 Směnná smlouva parc. č. 2070, 2094, 2096/3, 2071, 2096/2, k.ú. Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000386OS
26.10.2015 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN)
Kategorie: Ostatní
ČEZ Prodej, s.r.o.
IČ: 27232433
SML000186NS
26.10.2015 Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 19.12.2014 o nájmu odpadového centra na ulici 8. května
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000074VB
14.10.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP - 12- 8015789/VB/1 Rýmařov, Harrachov, Ujfaluši, přípojka NN
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000073VB
14.10.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP - 12-8016101/VB/1 Rýmařov, p.č. 3104/6, Ištok, přípojka NN
Kategorie: Ostatní
ČEZ Distribuce, a. s.
IČ: 24729035
SML000103SV
09.10.2015 Smlouva o půjčce - Krása, která zahaluje
Kategorie: Ostatní
Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace
IČ: 75037947
SML000385OS
09.10.2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 14.05.2010
Kategorie: Ostatní
SML000102SV
08.10.2015 Dodatek č. 2 - Smlouva o půjčce
Kategorie: Ostatní
SML000316KS
07.10.2015 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 57/2, k.ú. Jamartice
Kategorie: Převody majetku
SML000315KS
07.10.2015 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - pozemek parc. 2972/10, k.ú Rýmařov
Kategorie: Převody majetku
SML000619PD
06.10.2015 Dotace 5.000,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním činnosti v roce 2015
Kategorie: Poskytnuté dotace
Občanské sdružení Ekipa
IČ: 22848614
SML000374SD
06.10.2015 Oprava komunikace na ulici Julia Sedláka, Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
Ludvas Trade s.r.o.
IČ: 29390711
SML000384OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu Sokolovská 837/42, 838/44
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000383OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu J. Sedláka 833/26,834/28
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000382OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu Čapkova 842/8, 843/10
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000381OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu Sokolovská 835/38, 836/40
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000380OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu J. Sedláka 824/20, 825/22, 826/24
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000379OS
01.10.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu 1. máje 859/5, 860
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000378OS
30.09.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu nám. Svobody 861/1, 888/3
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000377OS
30.09.2015 KB - Smlouva o úvěru - financování akcí 2012 - 2013
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000376OS
30.09.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu 1. máje 886/1, 887/3
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000375OS
30.09.2015 KB - Smlouva o úvěru - koupě pošty - budova čp. 214 - 215
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000374OS
30.09.2015 KB - Smlouva o úvěru - zateplení domu Divadelní 357/4, 356/6, 358/8
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000373OS
30.09.2015 KB - Smlouva o ručení - BYTERM
Kategorie: Ostatní
Komerční banka
IČ: 45317054
SML000618PD
30.09.2015 Dotace 39.800,00 Kč - ZUŠ Rýmařov - příspěvek na pokrytí provozních nákladů školy ve školském roce 2015/2016
Kategorie: Poskytnuté dotace
Základní umělecká škola Rýmařov Čapkova 6 příspěvková organizace
IČ: 00852481
SML000101SV
30.09.2015 Smlouva o půjčce (Zápůjčka)
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000373SD
29.09.2015 Projektová dokumentace - regenerace ulice Jungmanova
Kategorie: Ostatní
SML000372OS
29.09.2015 Pachtovní smlouva, parc.č.1178, katastrální území - Rýmařov
Kategorie: Ostatní
SML000372SD
21.09.2015 Zahrada v přírodním stylu MŠ Jelínkova - Klíč k přírodě
Kategorie: Veřejné zakázky
TR ANTOŠ s.r.o.
IČ: 48152587
SML000371OS
18.09.2015 Smlouva č. 15235264 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
Kategorie: Poskytnuté dotace
Státní fond životního prostředí České republiky
IČ: 00020729
SML000313KS
18.09.2015 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 2238/1 a parc. č. 2238/2
Kategorie: Ostatní
SML000371SD
15.09.2015 Projektová dokumentace - demolice budovy č. p. 468 na st. parc. č. 627 a garaže na p.č. 1598 v k.ú. Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
SML000617PD
09.09.2015 Dotace 5.000,- Kč na pravidelnou činnost oddílu skautů a skautek v roce 2015
Kategorie: Poskytnuté dotace
SML000370SD
08.09.2015 Dodatek č. 4 SML o dílo - Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č.p. 1,3,5 a 7 v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
IČ: 25391810
SML000369SD
03.09.2015 Mokřadní tůň Jamartice II
Kategorie: Veřejné zakázky
HYDROSPOL, spol. s r.o.
IČ: 43960219
SML000368SD
03.09.2015 Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční - hurá zpátky k přírodě
Kategorie: Veřejné zakázky
První chráněná dílna
IČ: 28685521
SML000314KS
28.08.2015 Dovybavení biokompostárny v Rýmařově - pořízení samojízdného překopávače krechtů
Kategorie: Ostatní
ENERGREEN PROJEKT s.r.o.
IČ: 26880342
SML000616PD
26.08.2015 Dotace 10.715,00 Kč na úpravu lyžařských běžeckých tratí v zimní sezóně 2014/15 - příjemce SKI KLUB RD Rýmařov
Kategorie: Poskytnuté dotace
Ski Klub RD Rýmařov
IČ: 27003272
SML000370OS
21.08.2015 Příkazní smlouva na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Kategorie: Ostatní
SML000312KS
20.08.2015 Dodávka 11 ks AiO PC zadavatele Město Rýmařov
Kategorie: Ostatní
Z + M Partner, s.r.o.
IČ: 26843935
SML000367SD
20.08.2015 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Oprava soklu ve dvorní části na Střední škole PRIMA v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
STAS v.o.s.
IČ: 15502520
SML000368OS
20.08.2015 Dodatek č. 24 Smlouvy o nájmu kanalizační infrastruktury města Rýmařova z 10.5.1995
Kategorie: Ostatní
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
IČ: 60320613
SML000366SD
04.08.2015 Oprava komunikace na ulici Julia Sedláka, Rýmařov
Kategorie: Veřejné zakázky
BONTEVIA s.r.o.
IČ: 02561999
SML000365SD
24.07.2015 Kanalizace v ulici Na Stráni v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
HYDROSPOL, spol. s r.o.
IČ: 43960219
SML000364SD
23.07.2015 Dodatek č. 3 - Stavební úpravy bytových domů s obchodními prostory v ulici Radniční č.p. 1,3,5 a 7 v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
IČ: 25391810
SML000363SD
20.07.2015 Výměna střešního pláště na Střední škole PRIMA v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
STAS v.o.s.
IČ: 15502520
SML000362SD
15.07.2015 Oprava soklu ve dvorní části na Střední škole PRIMA v Rýmařově
Kategorie: Veřejné zakázky
STAS v.o.s.
IČ: 15502520
SML000614PD
03.07.2015 Dotace 45.000,00 Kč - příspěvek na zhotovení a umístění pamětní desky prof. Otto Marburgovi a pořádání jejího slavnostního odhalení
Kategorie: Poskytnuté dotace
KRATEGUS spol. s r.o.
IČ: 25383639
SML000613PD
03.07.2015 Dotace v rámci statní finanční podpory - na dokončení výměny oken a další související práce a na I. etapu obnovy krovu a střechy věže fary Rýmařově.
Kategorie: Poskytnuté dotace

Zobrazit smlouvy v archivu Zobrazit všechny smlouvy

Rýmařov © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika